Vize nové demokratické společnosti

V každém českém srdci dříme Lev / Lvice národa.

Probouzíme v sobě odvahu a sílu změnit to, co se nám nelíbí.

Naše společnost je úmyslně rozdělována. Hroutí se základní funkce demokratického státu.
Namísto přinášení objektivních informací nás média manipulují a mezi lidmi cíleně rozšiřují strach.
Vytrácí demokratický dialog a nastupuje plíživá totalita.

Co je toho příčinou? Komu to prospívá?

Podle Ústavy České republiky mají občané právo a povinnost rozhodovat o podobě a směřování svého státu.

Stát jsme my – občané!

Cíle Evoluční proměny ČR

Nástroj umožňující důsledné naplňování Ústavy České republiky.
Občané mají právo a povinnost rozhodovat o podobě a směřování svého státu.

(I)

OTEVŘENÁ KOMUNIKACE (NEJEN) U KULATÝCH STOLŮ

Mějme odvahu být sami sebou a vyjadřujme zcela otevřeně,
co chceme, jako jednotliví lidé i celý národ.

(II)

ODSTRANĚNÍ ILUZE ODDĚLENOSTI

Všichni chceme totéž – žít šťastný a láskyplný život
ve svobodné prosperující zemi.

(III)

OBNOVENÍ PRAVNÍHO STÁTU A SPRAVEDLNOSTI

Převezměme odpovědnost za své životy – jsme to my,
kdo rozhoduje o naší budoucnosti.

Naši odpovědnou svobodnou volbu nám nemůže nikdo vzít.

Společně toho můžeme dosáhnout!

Víte, že existují pouze
3 hlavní příčiny problémů v ČR?

Žijeme v iluzi,
že rozhodujeme
o naší zemi.

Spoléháme na politiky a nefunkční
ideologie.

Poukazujeme na viníky a nehledáme společná řešení.

Vede tento způsob myšlení ke šťastnému a svobodnému životu?
Pokud ne, je potřeba změnit samotný přístup k řešení problémů!

Hledejme způsoby, nikoliv důvody.

Evoluční proměna České republiky je společná volba všech občanů.

Komunikujme!

Spolupracujme!

Rozhodujme!

Využijme posledních zbytků demokracie a zastavme nástup totality v naší zemi!
Najděme mezi sebou skutečně charakterní a čestné lidi.

Odvážné a moudré Lvy a Lvice, kteří pozvednou český národ.

Přijměme odpovědnost za své životy a štěstí!
Nikdo jiný to za nás totiž neudělá.

Řešme příčiny, tvořme dějiny.

Řešme příčiny, tvořme dějiny.

Václav Vorel

Miloš Knor

Tomáš Kupka

Ing. Jakub Schön

iniciátoři záměru Evoluční proměny ČR