Cíle Evoluční proměny ČR

Nacházíme se v době úpadku západní demokratické společnosti,
která je kvůli neustálému boji o moc účelově rozdělována.
Vytrácí se konstruktivní dialog a média nám předkládají pouze jednostranné názory.

Plíživě a nenápadně přichází totalita – vydávaná za solidaritu a nezbytná opatření.
Lidská práva a svobody jsou potlačovány ve jménu míru a bezpečí.
Stále totiž věříme tomu, že naše štěstí může zajistit někdo jiný.

Evoluční proměna ČR je tu od toho, aby obnovovala tvořivý dialog mezi lidmi,
informovala a vzdělávala každého, kdo má zájem na sobě pracovat.
Spojuje svobodné a odpovědné lidi, kteří chtějí změnu k lepšímu.

Skutečné změny lze dosáhnout pouze …

Osobní evolucí každého z nás

… a to znamená, že:

Vím, proč a co dělám.

Informuji se a vzdělávám.

Jsem užitečná / užitečný pro společnost.

Všechny další cíle Evoluční proměny ČR
jsou jen výsledkem “osobní evoluce”.

Záleží na nás všech, kdy a jakým způsobem se jich podaří dosáhnout.

Svoboda, nezávislost a bezpečnost lidí

Tvořím
harmonické
prostředí

  • rozvíjím komunikaci a vzájemný respekt mezi lidmi
  • spolupracuji a sdílím znalosti za účelem udržitelného rozvoje
  • k životnímu prostředí přistupuji odpovědně a šetrně

Žiju odpovědně,
jsem soběstačný

a nevydíratelný

  • já a moje rodina jsme energeticky a potravinově nezávislí
  • vzdělávám se v oblasti hospodaření, moudře investuji do budoucnosti
  • podnikám a podporuji další čestné, podnikavé lidi ve svém okolí

Rozvíjím
svou osobní
odvahu

  • informuji se a vzdělávám se v oblasti práva a ochrany svobody
  • podporuji právní kroky a organizované akce proti bezpráví
  • šířím povědomí o manipulacích a lžích ze strany médií, politiků atp.

Přemýšlíte stejně? Máte podobné cíle?

Spojme se a vytvořme spolu …

Novodobé společenství odpovědných lidí

Vytvořme síť čestných a podnikavých lidí, odborníků,
odpovědných firem i organizací založených na:

Odvaze žít šťastný život bez podmínek.

Komunikaci a vzájemném respektu.

Tvořivé spolupráci a odpovědném rozhodování.