Fauly chybnou příčinou

Soustředí se na příčiny pro určitý následek – tyto příčiny jsou ale chybné nebo falešné.

Argumentační fauly z této kategorie mají relativně jednoduché logické vzorce, které ale není možné aplikovat obecně. A právě tím je také většinou možné tyto argumenty vyvrátit.

Druhy faulů chybnou příčinou

Tento faul spočívá v tom, že jedna špatnost jako by omlouvá druhou. Často se jím ospravedlňují nemorální opatření, která mají za účel napravit předchozí pochybení.

Lidé mají tendence vytvářet vlastní pojetí reality, na jehož základě se pak uchylují k paušalizujícím tvrzením typu „Všichni kradou“. Při takovém nastavení děje tolik špatností, že jejich množství omlouvá jakoukoli další špatnost, která se přihodí. Pochopitelně se tak často děje v případech, kdy je takové ospravedlňování v souladu s názory a přesvědčením mluvčího.

  • Podmínky ve věznici jsou sice nelidské, je však třeba mít na paměti, že trestanci se dopustili těch nejhorších zločinů.

Skutečnost, že vězni spáchali cokoliv špatného nemůže obhájit stejně špatné chování vůči nim.

  • Cenzura sice nemá oporu v zákoně, ale dezinformace musíme v zájmu bezpečnosti státu umlčet.

Nejsou-li pro omezení svobody slova jasně vymezené zákonné podmínky, pak je zavedení cenzury protiprávní, jakkoli pragmatické.

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…