Fauly, které jsou útokem

Často spočívají v tom, že se mluvčí soustředí na osobu oponenta a jeho vlastnosti místo toho, aby se zabýval tím, co říká – oponentův argument tedy vyvrací nějakou jeho vlastností. V jiných případech se může jednat například o manipulaci s důkazním břemenem nebo samotným argumentem oponenta.

Mluvčí vytváří předpoklad, který nejenom postrádá logiku, ale navíc jde o provinění proti diskuzní etice a obecným morálním zásadám. Jedná se zpravidla o nejtěžší možné fauly, které jsou úmyslné, často vulgární, hrubě narušují diskusi a nevnášejí do ní vůbec nic relevantního.

Druhy faulů, které jsou útokem

Na těchto argumentačních faulech ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…