Fauly s manipulativním obsahem

Při použití argumentačních faulů této kategorie mohou být uvedeny pravdivé údaje, je z nich však vyveden nepravdivý, zmanipulovaný závěr. Mluvčí například vybere jen ty důkazy, které potvrzují jeho argument, zamlčí ale jiná fakta, která ho naopak vyvracejí.

Fauly s manipulativním obsahem mají většinou za cíl dostat oponenta do nežádoucích pozic, zamlčet alternativy, uměle vytvářet bezvýchodné situace apod.

Druhy faulů s manipulativním obsahem

Na těchto argumentačních faulech ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…

Na tomto argumentačním faulu ještě pracujeme…