Změna přichází

29.01. 2022

Opravdu se něco mění?

Současný systém je neudržitelný – politika je zkorumpovaná, média se proměnila v nástroj propagandy, společnost je rozštěpena na dva nesmiřitelné tábory, vládne napětí, strach a vzmáhá se agrese. Někteří vědci varují, že civilizace, jak ji známe, naplňuje znaky nadcházejícího zániku. A nebudeme-li je brát v potaz, pak se můžeme dočkat jejího konce.

Zdá se, že změna je nevyhnutelná.

Už se to blíží

VĚK VODNÁŘE

Staré paradigma je překonáno, nové nastupuje. S vědomými lidmi se po roce 2012 roztrhnul pytel a jejich počet roste bezmála geometrickou řadou. Převibrováváme na vyšší energetickou úroveň – ti, kteří si to zavčasu neuvědomí a nepřeladí se na novou vlnu, budou mít smůlu.

Kdo pozadu zvostává, vosudu propadá.

V posledních letech se údajně rodí čím dál více autistických dětí, které nás přicházejí učit novým způsobům. Jsou to apoštolové nového věku, kteří se starému systému odmítají podřídit. Tito nás provedou trnitými stezkami ke znovuzískání kompetencí, které jsme pod zákeřným vlivem společenských manipulací byli nuceni odložit.

Autisté ovšem nejsou jediní poslové boží. Na planetu Zemi se rodí indigové děti. A také děti křišťálové či duhové.

Každá matka si pro své dítě může vybrat z široké škály výjimečností.

MIMOZEMŠŤANI

Galaktická Federace Světla slibuje osvobození od manipulace temných sil, které naši planetu ovládají již příliš dlouho. Vstupujeme nyní do poslední fáze epické bitvy mezi světlem a temnotou.

Den odhalení přítomnosti mimozemšťanů na Zemi se rychle blíží.

Přecházíme do nové fáze vědomí. Nadchází čas velké očisty – všechny zbývající temné síly budou odstraněny. A právě my jsme jedni z prvních, kteří tento očistný proces zažívají. Jsme průkopníci povolaní jít ostatním příkladem, aby nás tito nevědomí chudáci mohli následovat.

Prosté zhroucení civilizace, jež sama sebe vyčerpá, zní ve světle této galaktické velkoleposti najednou docela fádně, že?

Přesvědčení o zániku světa, příchodu Božího království či jiné zásadní změně se v průběhu věků objevovala poměrně pravidelně – středověcí chiliasté, novodobé sekty, Svědkové Jehovovi a mnoho dalších promítají do svých vůdců, proroků a Božích zástupců naděje na lepší život a lepší svět.

A když se vize nenaplní, vůdce pohotově sáhne k příhodnému vysvětlení.

Stát se obětí takové manipulace zneužívající víry a naděje není nic těžkého. Život, který stojí za starou bačkoru, osamění a pocit, že nikam nezapadám, bohatě stačí. Toho rádi využívají nejenom sekty a pochybná společenství, ale i média a reklama. A jde jim… no o co asi. O vaše peníze.

PŘÍRODNÍ KATAKLYZMA

Všechno tomu nasvědčuje – globální oteplování, tání ledovců, masové vymírání druhů, bezprecedentní živelné katastrofy, nevyzpytatelné jevy a Greta Thunberg. Na naší planetě probíhají změny, jejichž důsledky určitě ještě pocítíme.

Jejda.

Je možné, že lidé vyhynou. Nebo, abychom přežili, budeme nuceni změnit svůj přístup a způsob myšlení – chovat se poněkud zodpovědněji a s větším respektem k přírodě a světu, který nás obklopuje.

Nebo planetu Zemi zahodíme jako použitý odpad a s perspektivou lepšího života se vydáme kolonizovat vesmír.

Ha ha ha.

Únik před realitou

ČEKÁME NA ZMĚNU

Vše výše popsané (s výjimkou objektivních změn klimatu) je pouze důsledkem nespokojenosti s vlastním životem či životními podmínkami. Je zajímavé a příznačné, že lidé často dávají přednost očekávání velké změny před drobným každodenním úsilím o změnu sebe sama a svého života.

To, že je naše civilizace v rozkladu, je celkem zjevné.

Ale spoléhat se na to, že ZMĚNA SE NĚKDE SAMA PŘIPRAVUJE, že je to z vůle Boha, nebo Vesmíru, případně vyspělé mimozemské civilizace, že změna PŘICHÁZÍ, aniž bych se já sám o ni musel zasadit, že STAČÍ SE PŘIPOJIT, to je podle mě pouze útěk před zodpovědností za svůj vlastní život – pouhé přesvědčení, které mi poskytuje úlevu v naději, že teď to sice nestojí za nic, ale už je skoro na dohled doba, kdy se všechno (samo) v dobré obrátí.

MRKVIČKA PRO OSLÍKA

Lidé mají rádi příběhy. Obzvlášť ty silné, epické, s velkolepým rozuzlením. Proto se snadno chytí do pasti představ, které se dotýkají jejich niterných tužeb. Cítíte se uzurpováni, poníženi a okleštěni o svá práva? Pak vám vize toho, jak se současný systém zhroutí a konečně zvítězí přirozené lidské právo na svobodný, důstojný život, bude znít jako Boží hlas přímo z nebes.

Přání je totiž otcem myšlenky.

Kdysi jsem znala muže, který se topil v dluzích a k tomu navíc splácel hypotéku. A tenhle chlapík byl vážně přesvědčený, že současný systém se musí co nevidět zhroutit a banka ani věřitelé po něm už žádné peníze vymáhat nebudou, neb tyto instituce zkrátka zaniknou. Lidé vždy rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.

Oproti tomu daleko spíše zavrhnou to, co se jim nehodí do krámu.

Naše mysl si ráda upravuje realitu, aby ji zapasovala do příběhu, kterému jsme uvěřili a vytvořili si z něj své přesvědčení. V tom si vystačíme úplně sami – mysl stvoří představu mrkvičky, které pak jako ten osel věnujeme svou pozornost, místo abychom se soustředili na poznávání sebe sama a odhalování skutečnosti takové, jaká je.

A o to hůř pro nás, uvěříme-li příběhu někoho jiného.

Falešní spasitelé nám vždy nabízejí přesně to, po čem toužíme. Proto je v zájmu každého z nás, abychom se vypořádali s vlastními stíny. Naše naučené programy, traumata a nenaplněné tužby fungují jako klapky na oči – díky nim se necháme vést, kam se manipulátorovi zlíbí.

Změna - jediná jistota

DUCH PROMĚNY

Není to tak, že by vše zůstávalo stejné a neměnné. Naopak – změna probíhá neustále. Společnost a celý svět se mění a vyvíjí úplně přirozeně s tím, jak se postupně mění každý jednotlivý člověk.

Nelze to zastavit.

Postupný vývoj v rámci společnosti je jakousi výslednicí proměny vnitřního nastavení jednotlivců. Čím více si lidé uvědomují sami sebe, svou jedinečnost a svobodu smýšlení, tím svobodnější je celá společnost. Uchylují-li se jednotliví lidé k bigotnosti, pak společnost tvrdošíjně ulpívá na intoleranci a předsudcích.

Hovoříme-li tedy o nějakém nějaké “transformaci vědomí”, pak se to neděje samo od sebe, ale usilovnou prací určitého množství lidí na sobě samých.

Je to prosté uvědomování si sebe sama, kterým prochází každý člověk zvlášť.

FAKT NEJSME NIČÍM VÝJIMEČNÍ

Společenské změny nejsou výsadou naší “převratné” doby, kdy “dochází ke změně paradigmatu”, a my nejsme “ti vyvolení”. Vývoj probíhá neustále, někdy pozvolna, jindy skokem, když se dostatečně rozevřou pomyslné nůžky rozdílu mezi smýšlením jednotlivců a společenským řádem.

Je to pochopitelné a vcelku logické – žádný zázrak nebo Boží vůle.

Například jednou z příčin Velké francouzské revoluce bylo rozšíření osvícenských myšlenek, mezi něž patří důraz na vědu, poznání a vzdělanost, v kontrastu s absolutistickým řádem, který od lidí vyžadoval slepou víru a poslušnost – a hlavně nepřemýšlet. Spolu s neutěšenými životními podmínkami vedl tento vzrůstající rozpor ke všeobecné frustraci, lidovým nepokojům a následně ke svržení královské moci a vládě bezuzdného teroru.

Mohlo to dopadnout jinak?

Přibližně v téže době vládnul Habsburské monarchii osvícenský panovník Josef II., který ve svých zemích zavedl řadu reforem. Mimo jiné prosazoval náboženskou toleranci a zrušil nevolnictví. Řada z jeho společenských inovací sice nebyla realizovatelná, přesto mu nelze upřít snahu vyjít vstříc požadavkům moderní doby. A také nutno podotknout, že jeho monarchie zůstala ušetřena krvavého revolučního násilí.

Chceš měnit svět? Proměň sebe

Ať chceme, nebo ne, změna probíhá neustále – ale nemusí to být nutně k lepšímu! V každém případě platí, že čím více lidí si plně uvědomuje sebe sama, bez nánosu frustrace, traumat a zažitých přesvědčení, tím vědoměji si počíná celá společnost.

Soustavně na sobě pracovat, hrabat se v těch ošklivých, nepříjemných věcech, které jsou naší součástí, ale raději bychom je vůbec neměli, sice není moc funny a už vůbec ne sexy, ale ve výsledku to za to stojí ;)

Proto můžu každému jenom doporučit:

Nečekej na změnu – sám buď tou změnou. Nikdo jiný to za tebe neudělá.

Odkazy