Krok třetí: Laskavost & Odpuštění

Jakmile ve svém nitru doopravdy přijmeme to, co jsme dříve nesnášeli, odmítali, popírali a všelijak obkecávali, máme to nejhorší za sebou. Již nejsme taženi neovládnutelnými emocemi strachu, zloby nebo smutku předurčujícími naše reakce v situacích, které se dané věci týkají. Konečně se nad svůj problém můžeme povznést a nahlédnout jej trochu objektivněji a s odstupem.

Dokážeme lépe pochopit, proč se to či ono stalo, z jakého důvodu jsme reagovali právě takto, nebo proč se tak a tak zachoval někdo jiný. Na všechny (včetně sebe) najednou pohlížíme mnohem laskavěji. Už se nedokážeme zlobit a to, co nás dosud tak trápilo, někomu vyčítat.

Odpouštíme – sobě, druhým lidem, Bohu a celému světu, neboť konečně chápeme.

ODPUŠTĚNÍ JAKO SLABOST?

Mnoho lidí stále ještě vnímá odpuštění coby projev slabosti. Když přece někomu odpustíme a přestaneme se na něj hněvat, pak už mu nebudeme vracet příkoří, která nám způsobil. A on “vyhraje”. Tento přístup je sice rozšířený, ale má i svá úskalí.

Na čem ve skutečnosti záleží? Na tom, jak dokážeme vrátit úder a domoci se “spravedlnosti” (a nebo rovnou pomsty), nebo spíše na tom, co prožíváme a jak se při tom cítíme? Dokážeme-li druhé chápat a odpustit jim, uleví se nám a je nám lépe. Navíc to neznamená, že odpuštěním se vzdáme nápravy křivd a bezpráví – situaci však můžeme řešit s větším nadhledem, konstruktivně a ve výsledku také spravedlivěji.

A budeme-li se bavit o tom, kdo “vyhraje”, pak vězte, že princip “oko za oko, zub za zub” je začarovaným kruhem, který ve skutečnosti vítěze nemá. Naopak – vzájemné pochopení a konstruktivní přístup při řešení konfliktu mohou vyústit v takový výsledek, jaký je nakonec prospěšný všem.

Odpuštění není slabost. Je to něco, co nás pevněji ukotví v realitě a pomáhá nám růst. Něco, co nám pomáhá získat nadhled a stát se o něco moudřejšími, vnímat sebe i okolní svět s laskavostí a pochopením. Přát druhým štěstí a sami být také šťastní. Odpuštění tak dělá svět lepším místem k životu.

Na závěr dovolte slova klasika: “Odpuštění se vyplácí – odpustit totiž stačí pouze jednou. Kdežto nenávist musíme živit každý den.”