Krok čtvrtý: Vděčnost & Pokora

Překonáme-li všechny nástrahy svého ega a dokážeme-li (si) upřímně odpustit, pocítíme vzápětí úlevu a jakousi blaženost, když nás zaplaví pocit bezpodmínečné lásky a vděčnosti. Přiblížíme se tak nějak sami sobě i druhým lidem – vše začneme vnímat více citlivě a poněkud jasněji, bez předchozích domněnek a předsudků.

A čím více se takto zpřesňuje naše vnímání, tím blíže jsme také pochopení podstaty vlastní, ostatních bytostí i celého světa. Získáváme životní nadhled, větší moudrost a stáváme se pokornějšími vůči tomu, co nás přesahuje. Naše ego postupně ztrácí svou moc a přestává nám vládnout…

“POKORA” JE NĚCO JINÉHO NEŽ “POKOŘENÍ”

Neznamená nucené podřízení se nějaké autoritě, ani pocit závislosti či připomínání vlastní nedokonalosti. Naopak.

Jsme-li pokorní, uvědomujeme si to, co nás přesahuje, ale zároveň také víme, že jsme toho nedílnou součástí. Máme důvěru v přirozený řád věcí a život přijímáme takový, jaký je, aniž by nás to nějak omezovalo. A aniž bychom měli nutkavou potřebu proti něčemu bojovat, měnit to a ovlivňovat – tedy někoho / něco ovládat, aby věci šly podle našich představ.

Přijímáme to, co se děje, a pociťujeme vděčnost za všechno, co nám to přináší. Docházíme k poznání, že to vše, ať už je to příjemné, či nikoli, můžeme využít ve svůj prospěch. Pokud se pro to rozhodneme, tak jsou i všechny naše nezdary, zklamání, bolest a jakékoli utrpení, kterým si procházíme, skvělou příležitostí něčemu se naučit a posunout se o kousek dál.

Proto děkujme za tyto příležitosti. Buďme vděční za to, co prožíváme, i za to, co máme (a mnohdy to považujeme za samozřejmost). Uvědomujme si to a za všechno děkujme.

PROČ PĚSTOVAT VDĚČNOST?

Někteří z vás si možná nemyslí, že by měli být vděční úplně za všechno, co se jim v životě děje. I tak ale existují nejméně tři naprosto racionální důvody, proč bychom měli vděčnost pěstovat:

  1. je to praktické, neb nám to pomáhá spatřit, co je skutečně důležité, a ujasnit si priority
  2. je to příjemné, protože s pocitem vděčnosti se v těle uvolňuje dopamin, tedy “hormon radosti”
  3. a nakonec je to i zdravé, neboť pravidelné prožívání pocitů vděčnosti působí jako účinná prevence depresí

Zkuste to a uvidíte ;)