Bonus: Odstranění iluze oddělenosti

Máme odvahu dívat se do svého nitra a po příčinách problémů pátrat v sobě, místo abychom je hledali v jiných. Máme odvahu se vypořádat se všemi bubáky, kteří se schovávají v zákoutích naší duše. Máme odvahu být opravdu svobodní a také máme tu odvahu, abychom stejnou svobodu přiznali i ostatním.

Máme odvahu být sami sebou.

Chováme se tak, jak je to pro nás přirozené. Děláme to, pro co se rozhodneme. Nebojíme se zkoumat a zkoušet nové věci. Nenecháváme se spoutávat vlastním přesvědčením a mentálními bloky.

Jsme šťastní, naplnění vnitřním klidem a láskou.

Nepotřebujeme si nic dokazovat, kohokoli o něčem přesvědčovat a manipulovat s ním. Chápeme, že ostatní lidé nemusejí vidět svět stejně jako my. Že mohou mít jiný názor a jiný přístup k životu. A že na to mají plné právo. Respektujeme je a chápeme, i když s nimi nemusíme ve všem souhlasit. Už nejsme “my” proti “nim” (nebo “oni” proti “nám”), ale všichni jsme součástí jednoho světa.

A všichni jsme v pořádku tak, jak jsme.

Tím, že přijímáme sebe i druhé bez podmínek, pomáháme postupně odstraňovat iluzi oddělenosti. Přestáváme rozdělovat lidi na “tyhle” a “tamty”, přestáváme se přiklánět na tu či onu stranu. Nálepkování, škatulkování a jakékoli odsuzování nám už nedává smysl.

A čím více bude takových lidí, kteří mají odvahu být sami sebou, tím méně bude společnost rozdělená. Nikdo z nás už se nenechá přesvědčit, že tu jsme “my” proti “nim”.

Iluze oddělenosti ztratí svou sílu, rozplyne se… a zmizí.