Svoboda je

lidská přirozenost

Svoboda je lidská přirozenost

Každý z nás je přirozeně svobodný – tato svoboda je trvalá, neměnná a člověk s ní na tento svět již přichází. A jakkoli se to jeví, ve skutečnosti ji nikomu nelze upřít ani odejmout. Jenom jsme na to (jako jednotlivci i celá společnost) tak trochu zapomněli.

A zapomněli jsme i na to, žvšichni bez výjimky jsou si ve svobodě a důstojnosti zcela rovni. Což platí nejenom pro lidi jiného pohlaví, původu či vyznání, ale i pro děti.

Vrcholným projevem bytostné svobody je
BÝT SÁM SEBOU

Svoboda & Odpovědnost

SVOBODA A ODPOVĚDNOST JSOU NEODDĚLITELNÉ

Máme naprostou svobodu být sami sebou, rozhodovat se dle vlastního uvážení a jednat, jakkoli uznáme za vhodné. Za každý čin a jeho důsledky však neseme plnou odpovědnost. A tu nelze z člověka sejmout – jakkoli je naše civilizace postavena na iluzi, že svoji svobodu můžeme ztratit a odpovědnost delegovat.

Veškerá svoboda (a tedy i odpovědnost) začíná u otázky, nač soustředíme svou pozornost.

ČEMU VĚNUJI POZORNOST, TO TVOŘÍM

Ať se zaměřím na problém, nebo na jeho řešení, tomu, na co se soustředím, pomáhám růst.

Podle toho, kam a jakým způsobem zaměřuji svou pozornost, se následně odvíjí můj život a pocit štěstí.

Od pozornosti ke štěstí

Mám svobodu věnovat pozornost čemukoliv a právě tak ji čemukoliv nevěnovat. 
Mám odpovědnost za to, čemu pozornost věnuji a čemu ji nevěnuji.

Tělo

Tělo

svoboda
Mám svobodu o své tělo pečovat, nebo nepečovat.
Mám svobodu (ne)jíst, (ne)pít a (ne)užívat jakékoliv látky nebo léčiva.
Mám svobodu léčit se, ale i neléčit, a uzdravovat se, nebo neuzdravovat.
 
odpovědnost
Mám odpovědnost za to, jak o své tělo pečuji, nebo nepečuji.
Mám odpovědnost za to, co (ne)jím, (ne)piju a (ne)užívám za látky nebo léčiva.
Mám odpovědnost za to, jak se léčím, nebo neléčím, a uzdravuji, nebo neuzdravuji.

Vztahy

Vztahy

svoboda
Mám svobodu vytvářet vztahy s jinými bytostmi a taky je nevytvářet.
Mám svobodu s kýmkoliv komunikovat i nekomunikovat.
Mám svobodu se s kýmkoliv (ne)stýkat, (ne)sdružovat či (ne)shromažďovat.
 
odpovědnost
Mám odpovědnost za to, jak vztahy prožívám, nebo neprožívám.
Mám odpovědnost za to, co a jakým způsobem komunikuji.
Mám odpovědnost za to, s kým se (ne)stýkám, (ne)sdružuji či (ne)shromažďuji.

Tvořivost

Tvořivost

svoboda
Mám svobodu zvolit si své cíle a také si je nezvolit.
Mám svobodu (ne)vymyslet způsob, jak jich dosáhnout.
Mám svobodu rozhodnout se tyto cíle naplňovat, nebo i nenaplňovat.
 
odpovědnost
Mám odpovědnost za to, jaké cíle si zvolím - k čemu budou či nebudou směřovat.
Mám odpovědnost za způsob, jakým jich budu (nebo nebudu) dosahovat.
Mám odpovědnost za následky toho, že se své cíle rozhodnu naplňovat, nebo nenaplňovat.

Informace

Informace

svoboda
Mám svobodu zvolit si informace, kterým budu, nebo nebudu věnovat pozornost.
Mám svobodu zvolit způsob, jak informaci porozumím, nebo neporozumím.
Mám svobodu vybrat si, jaké informace a jakým způsobem budu, nebo nebudu šířit.
 
odpovědnost
Mám odpovědnost za výběr zdrojů, ze kterých informace čerpám, nebo nečerpám.
Mám odpovědnost za způsob, jak informaci porozumím, či neporozumím.
Mám odpovědnost za to, jaké informace a jakým způsobem šířím nebo naopak nešířím.

Konání

Konání

svoboda
Mám svobodu dělat si, co chci, nedělat, co nechci (ale i dělat, co nechci, a nedělat, co chci).
Mám svobodu zvolit si způsob, jak to budu, nebo nebudu dělat.
Mám svobodu reagovat na okolí, ale také na něj nereagovat.
 
odpovědnost
Mám odpovědnost za volbu toho, co chci a nechci dělat, i za to, zda to dělat budu či nebudu.
Mám odpovědnost za následky toho, co a jakým způsobem dělám, nebo naopak nedělám.
Mám odpovědnost za to, jakým způsobem reaguji, nebo nereaguji na okolí.

Štěstí

Štěstí

svoboda
Mám svobodu být, ale i nebýt šťastný.
Mám svobodu v tom, co si představuji a nepředstavuji pod pojmem štěstí.
Mám svobodu zvolit si způsob, jak štěstí budu, nebo nebudu dosahovat.
 
odpovědnost
Mám odpovědnost pouze za svoje vlastní štěstí.
Mám odpovědnost za to, zda svého štěstí dosahuji, nebo naopak nedosahuji.
Mám odpovědnost za způsob, jakým způsobem svého štěstí dosahuji či nedosahuji.

Tytéž svobody a odpovědnosti jako já mají i ostatní. A totéž, co platí pro mě, platí i pro ně.

Proto nenesu odpovědnost za prožívání, myšlení a jednání jiných lidíA pokud mě někdo přesvědčuje že ano, pravděpodobně se mě pokouší zmanipulovat.