Kdo jsme a co děláme

Evoluční proměna je náš životní styl

Jsme občanská iniciativa, která přináší myšlenku “osobní evoluce”.

Věříme, že skutečné změny lze dosáhnout pouze tak,
že každý z nás převezme plnou odpovědnost za svůj život a štěstí.

Opíráme se o svou vlastní prožitou zkušenost.

Informujeme a vzděláváme, poskytujeme návody a postupy,
jak dosáhnout šťastného, svobodného a odpovědného života.

Podporujeme komunikaci mezi lidmi různých názorů
a přispíváme ke kultivaci společenské diskuze.

Prosazujeme právo a spravedlnost.
Propojujeme lidi a organizace s podobnými cíli.

Tým Evoluční proměny ČR

Tomáš Kupka

 • úplně obyčejný vizionář, stratég a inovátor
 • taky trochu filosof a psycholog
 • zajímá se o  vzdělávání, technologie a každou inteligentní špatnost
Pavlína Machková

Pavlína Machková

 • koordinátorka Evoluční proměny ČR
 • copywriter, správkyně sociálních sítí a příležitostná moderátorka
 • zabývá se komunikací a vzděláváním

Zuzana Šimečková

 • lektorka jógy a hormonální jógové terapie, věnuje se Bachově květové terapii
 • pracuje s emocemi a emočními bloky

Inspirují nás

Sokratovská filosofie

zkoumání reality a kritické myšlení
demokracie a svoboda projevu
odvaha být sám sebou
Wikipedia – Sókratés

Jungovská psychologie

zkoumání kolektivního vědomí i nevědomí
analytická práce na sobě a osobní růst
poznávání sebe sama a pochopení druhých
Wikipedia – Carl Gustav Jung

The Venus Project

ekonomika založena na zdrojích
dlouhodobě udržitelné hodnoty
vyspělá automatizace a robotizace
www.thevenusproject.com

Hnutí Zeitgeist

celostní přístup k životu, přírodě,
společnosti a potřebám lidí
iniciativa za nová lidská práva
www.zeitgeistmovement.cz

Souzní s námi a podporují nás

Iveta Dušková

 • ředitelka Divadla Kampa, režisérka, scénaristka a herečka
 • hrdá matka, milující babička, chápající manželka, oddaná psí a kocouří chovatelka

Karel Svoboda

 • nakladatel
 • knižní nadšenec a nezdolný optimista
 • vydává knihy s láskou a přesahem

Miloš Knor

 • stand-up komik a moderátor
 • producent, režisér, scénárista
 • spisovatel, glosátor, básník a zemědělec

Miroslav Zadák

 • jednatel, majitel a investor ve společnosti ATT Investments CZ SE
 • obchodník s investičním zlatem, stříbrem a dalšími komoditami

Hana Šemíková

 • emoční terapeutka
 • absolventka kurzu Mindfulness
 • certifikovaná konzultantka Metafyzické Anatomie úrovně 1

Jakub Schön

 • systémový inženýr
 • zástupce projektu Venus pro ČR
 • zaměřen na soběstačnost v regionech

Václav Vorel

 • autor a iniciátor komplexního záměru transformace společensko – ekonomického uspořádání České republiky v občanské, komerční i politické rovině

Petr Taubinger

 • konzultant
 • zástupce hnutí Zeitgeist pro ČR
 • zaměřen na technologie, multimédia, ekonomiku a vzdělávání

Radim Valenčík

 • vysokoškolský učitel
 • vyučuje mikro a makro ekonomii
 • zaměřuje se na financování zdravotnictví, vzdělání a penzí

Petra Kinčlová

 • věnuje se osobnímu rozvoji a koučování
 • má zkušenosti s vedením týmů, HR i v oblasti marketingu