OSOBNÍ EVOLUCE

VŠE, CO MI VADÍ, JE MŮJ PROBLÉM.
I KDYŽ JE TAKHLE MALIČKÝ.

Můžete proti němu bojovat.

Můžete od něj utíkat / nevšímat si ho.

Můžete ho obkecávat, jak jen chcete.

Můžete si myslet, že ho za vás někdo vyřeší.

Nikam to ale nepovede!
Je třeba změnit přístup k životu.

Základní principy osobní evoluce

Vím, proč a co dělám.

Přijímám plnou odpovědnost za své vlastní štěstí a jednání.
Znám své vnitřní motivace a cíle.
Jsem pozorný k tomu, co cítím a jak jednám. Provádím sebereflexi,
udržuji si nadhled a nelžu si do kapsy.
Chovám respekt k sobě, druhým, k přírodě a světu kolem.
Komunikuji otevřeně, přesně a přitom laskavě – sám se sebou i s okolním světem.

Informuji se a vzdělávám.

Dohledávám si a zpřesňuji informace, používám kritické myšlení.
Uvědomuji si, že 100 % pravda neexistuje – nevytvářím jednostranné závěry.
Respektuji odlišnost názorů a vnímání světa u každého člověka.
Usiluji o nalezení společného hodnotového základu
a napomáhám odstranění iluze oddělenosti.

Jsem užitečná / užitečný pro společnost.

Dělám vše tak, jak nejlépe dokážu, ale neobětovávám se (pro nikoho a pro nic).
Uvědomuji si, co chci a co můžu. Neženu se za penězi ani jinými bludy
a okolní svět měním tím, že pracuji sám na sobě.
Spolupracuji s druhými tvořivě a hravě – a co nejvíce efektivně.
Odpovědně se rozhoduji – jak v rovině osobní, tak v rovině kolektivní.
Snažím se moudře (dlouhodobě) plánovat na základě svých cílů a motivací.