Osobní evoluce

osobní evoluce - rozcestník

Je na každém z nás, jakou cestu si vybereme.

V čem spočívá osobní evoluce?

Uvědomuji si, že všechno,
co mi vadí, je pouze můj problém.

I když je to problém takhle maličký!

Můžu proti němu bojovat.

Můžu od něj utíkat / nevšímat si ho.

Můžu ho obkecávat, jak jen chci.

Můžu si myslet, že ho za mě někdo vyřeší.

Nikam to ale nepovede.

Abych svůj problém úspěšně vyřešil,
musím za něj převzít odpovědnost.

Nikdo jiný to za mě neudělá!

Základní principy osobní evoluce

Vím, proč a co dělám.

Přijímám plnou odpovědnost za své vlastní štěstí a jednání.
Znám své vnitřní motivace a cíle.
Jsem pozorný k tomu, co cítím a jak jednám. Provádím sebereflexi,
udržuji si nadhled a nelžu si do kapsy.
Chovám respekt k sobě, druhým, k přírodě a světu kolem.
Komunikuji otevřeně, přesně a přitom laskavě – sám se sebou i s okolním světem.

Informuji se a vzdělávám.

Dohledávám si a zpřesňuji informace, používám kritické myšlení.
Uvědomuji si, že 100 % pravda neexistuje – nevytvářím jednostranné závěry.
Respektuji odlišnost názorů a vnímání světa u každého člověka.
Usiluji o nalezení společného hodnotového základu
a napomáhám odstranění iluze oddělenosti.

Jsem užitečná / užitečný pro společnost.

Dělám vše tak, jak nejlépe dokážu, ale neobětovávám se (pro nikoho a pro nic).
Uvědomuji si, co chci a co můžu. Neženu se za penězi ani jinými bludy
a okolní svět měním tím, že pracuji sám na sobě.
Spolupracuji s druhými tvořivě a hravě – a co nejvíce efektivně.
Odpovědně se rozhoduji – jak v rovině osobní, tak v rovině kolektivní.
Snažím se moudře (dlouhodobě) plánovat na základě svých cílů a motivací.